Welkom

WELKOM

Binnen alle bedrijven (groot en klein) komen op één of andere wijze afvalstoffen vrij. Dit kan zijn tijdens de productie van goederen, tijdens het in- en uitpakken van producten en ook bij werkzaamheden op kantoor.
Voor de inzameling van deze afvalstoffen zijn tal van containersoorten beschikbaar met een diversiteit aan inhoudsmaten.
BR Containers heeft zich toegelegd op de inzameling van afvalstoffen door middel van rolcontainers.
Deze rolcontainers zijn zeer gebruiksvriendelijk en gering van afmeting.
Zij kunnen in veel gevallen daar geplaatst worden waar het afval vrijkomt. Dit voorkomt onnodig gesleep door mensen en interne transportmiddelen.
De overheid verplicht bedrijven om bepaalde afvalstoffen gescheiden af te voeren, opdat hergebruik en recycling worden bevorderd. De meest tot de verbeelding sprekende afvalstoffen zijn in dit kader papier en karton, glas en folie. BR Containers heeft naast rolcontainers voor het reguliere restafval ook rolcontainers voor deze stromen.
Ook hier geldt, dat de afvalcontainers verrijdbaar zijn en derhalve bijna overal binnen het bedrijf kunnen worden neergezet.

Een groot voordeel van deze wijze van afvalinzameling is dat BR Containers op tevoren afgesproken dagen en volgens eveneens te voren afgesproken frequenties de rolcontainer(s) ledigt. De ondernemer hoeft slechts in geval van afwijking van het afvalaanbod contact te zoeken om een extra of afroep lediging af te spreken.

Door te variëren in inhoudsmaten en aantallen containers en frequentie van ledigen zijn nagenoeg alle soorten en hoeveelheden afvalstoffen middels deze containers in te zamelen.

Uiteraard kan BR Containers u ook van dienst zijn als het gaat om afvalstoffen, welke door middel van afzetcontainers moeten worden ingezameld.
Voor bouw en sloopafval, monostromen als hout, puin etc en grote hoeveelheden bedrijfsafval bent u ook bij BR Containers aan het juiste adres.