CO2 neutrale afvalinzameling

CO2 NEUTRALE AFVALINZAMELING

In een snel veranderende wereld, waar het steeds noodzakelijker wordt om de nadruk te leggen op leefbaarheid en duurzaamheid heeft BR Containers inmiddels haar verantwoordelijkheid genomen en flinke stappen gezet op het gebied van duurzaam ondernemen.

Ons beleid is gericht op het voorkomen en verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Maar daar stopt het niet.

Wij hebben ook de beslissing genomen om de CO2 uitstoot, welke het gevolg is van onze inzamelactiviteiten, volledig te compenseren.

Dit betekent dat BR Containers vanaf 2011 100% CO2 neutraal inzamelt.

Ook de CO2 uitstoot, welke het gevolg is van de inzamelactiviteiten van door ons uitbesteed werk wordt volledig gecompenseerd.

Maar omdat voorkomen beter is dan genezen hebben wij natuurlijk op diverse fronten al het nodige gedaan:

  • Onze voertuigen beschikken over de schoonst mogelijke dieselmotoren
  • Wij maken gebruik van groene stroom en groen gas
  • Onze routes worden continu geoptimaliseerd, zodat zo min mogelijk kilometers worden gereden
  • Het door ons ingezamelde brandbare bedrijfsafval wordt verwerkt in de meest milieuvriendelijke afvalverbrandingsinstallaties.

De volgende stap in het verder reduceren van onze milieubelasting is het verregaand beperken van ons papierverbruik. Per 1 januari 2012 zijn wij daarom daar waar mogelijk overgestapt naar facturering per email.

Voor het realiseren van de CO2 neutralisatie hebben wij een overeenkomst gesloten met Trees for All.

Deze organisatie houdt zich enerzijds bezig met het adviseren van bedrijven om te komen tot een zo laag mogelijk uitstoot van milieubelastende stoffen, terwijl zij anderzijds projecten ontwikkelen en steunen, waarmee de uitstoot van deze milieubelastende stoffen worden gecompenseerd.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar www.treesforall.nl